''Een kogel door een kerk''

De ''kogel'' is naar een afbeelding van een 9mm kogel maar dan in brons met d=15cm en gepolijst. Voor de opname is hij, om deze exact stil te laten hangen, de avond tevoren vanuit de nok van deze kerk (h=24m) opgehangen in het centrum van de apsis op een hoogte vanaf de grond van 8m. Met 2 staalgarens werd de zijdelingse beweging voorkomen. De volgende dag is door de fotograaf de camera eveneens op 8 meter hoogte en op een afstand van 5m van de kogel bevestigd. Het fototoestel met ondersteuning mocht niet te zien zijn in de reflectie in de kogel. De eerste opnames werden gedaan met de gehele binnenverlichting aan. Daarna werd deze groepsgewijs afgeschakeld omdat tevoren geen inschatting was te maken hoe de binnen- en buitenverlichting (zonlicht) zich tot elkaar zou verhouden. Met verschillende belichtingstijden zijn zo ca 200 foto's genomen. Het concept en de technische realisatie is van mij en de foto is gemaakt door Robert van Brug (zie ook : http://robertvanbrug.blogspot.nl/2013/11/een-kogel-door-een-kerk-making-of.html)